SPREKERS

We hebben ook dit jaar aan deelnemers die al eerder deelnamen aan het symposium gevraagd of zij een voorkeur hadden voor een spreker of een onderwerp. Vorig jaar bleek dat de reden en therapie voor gedragsstoringen goed kunnen worden opgelost doormiddel van de neurobiologie, alleen was de vaktaal wat te ingewikkeld volgens de deelnemers. We zijn immers geen dokters was de “kritiek”.De grote interesse in dit onderwerp bleek ook omdat Jacques de zaal vertelde dat zijn boek een hoofdstuk aan dit onderwerp heeft besteed. Alle 100 CD’s waren “verdwenen” en dat is de reden dat we Dr Kathelijne Peremans (universiteit Gent) hebben uitgenodigd om de neurobiologie van een adere kant en in eenvoudige bewoordingen te behandelen.

Verder hebben we geprobeerd zoveel mogelijk aan de wensen van vroegere deelnemers te voldoen.

SPREKERS.

Dr KATHELIJNE PEREMANS leidt de afdeling neurobiologie aan de Universiteit van Gent.

ONDERWERP: NEUROBIOLOGIE.

Het brein is het meest complexe orgaan bij de hond en om het gedrag van de hond te begrijpen (en eventueel te corrigeren)  moeten we iets van het functioneren van het brein weten. We komen dan bij vaktermen als neurotransmitters en neurale netwerken  die dat brein (het gedrag) aansturen. In deze voordracht komen niet alleen de basisprincipes van de hersenfuncties aan de orde, maar ook de recente ontwikkelingen waarmee men de hersenactiviteit kan beinvloeden (dus ook het gedrag). In begrijpbare taal zal een en ander duidelijk worden.

Dr JOKE LANNOO geboren in het West Vlaamse als boerendochter van een veebedrijf. Als dierenarts werkte zij enkele jaren in Engeland waarna zij werkzaam werd bij de dienst voortplanting  aan de Universiteit van Gent. Een van haar werkzaamheden is het onderzoek van sperma analyses en insiminaties. Echter ook of er bepaalde aandoeningen voorkomen bij te vroeg gecastreerde honden. Buiten haar professionele werk begeleid ze nieuwe hondeneigenaars met de juiste keuze van een hond en is ze enkele avonden per maand actief bij de Orde van Dierenartsen in Vlaanderen.

ONDERWERP VAN CONCEPTIE tot ANDOLESCENTIE met andere woorden vanaf het moment dat het sperma het eitje bevrucht tot de bijna volwassenheid. Wat gebeurt er in de eierstokken, daarna de baarmoeder en de verdere ontwikkeling van een puppie in biologische zin.

JOOP MEKKE leidt samem met Erica Bulters de Stichting Assitancedogs. De stichting verzorgt de opleidingen voor volwaasen, jongeren en kinderen met een beperking. De honden worden in de thuissituatie van de aanstaand eigenaar opgeleid (en dat is uniek) met als doel dat er gebouwd kan worden aan een wederzijdse band en afhankelijkheid.

ONDERWERP: ASSISTENTSIEHONDEN. Hoe maak je in de praktijk van een hond een hulphond, met andere woorden hoe bouw je het fysieke contact en het geurcontact op. Je moet vdaarbij oog hebben voor het welzijn van de hond die immers alle facetten van de huidige maatschappij aan moet kunnen. Je moet bij de opleiding de regie nemen maar wel zorgen van wederzijdse aanhankelijkheid, maar zeker ook verantwoordelijkheid. Anderzijds moeten er grenzen en vrijheden gesteld worden totv de assistentiehond er goed mee kan omgaan.

De lezing wordt ondersteund met filmpjes uit de praktijk

ELINE TEYGELER is afgestudeerd psycholoog en maakte een zijstap van mens naar dier bij de vakgroep ethologie aan de Universiteit van Utrecht waar zij onder andere meewerkte met een onderzoek naar agressie bij de golden retriever. Verder is zij verbonden als docent bij Dog Vision en ontwikkelt lesmateriaal voor gedragstherapie voor Tinley Academie waar zij tevens mede-eigenaar van is. Thuis verrijkt zij haar leven door samen te wonen  met een Tsjechoslowaakse wolfond, twee Whippets, drie katten, twee konijn en een menselijke partner.

ONDERWERP:REACTIVITEIT BIJ HONDEN 

> ELINE TEYGELER TEYGELER is afgestudeerd psycholoog en maakte een zijstap van mens naar dier bij de vakgroep ethologie aan de Universiteit van Utrecht waar zij onder andere meewerkte met een onderzoek naar agressie bij de golden retriever. Zij is verbonden als docent aan DogVision en Tinley Academie. Ze werkt als gedragstherapeut voor dieren is mede-eigenaar van Tinley Gedragstherapie voor Dieren. Thuis verrijkt zij haar leven door samen te wonen  met een Tsjechoslowaakse wolfond, twee Whippets, drie katten, twee konijnen en een menselijke partner.

> ONDERWERP: REACTIVITEIT BIJ HONDEN heeft de laatste jaren steeds meer aandacht. Er wordt vaak aan agressie gedacht (uitvallen) als de eigenaar zegt dat zijn hond “reactief” is. Toch is agressie niet hetzelfde als “reactief” en dat betekent dat het kan leiden tot misverstand tussen deze twee termen. Eline legt uit wat reactief is en welke factoren hierin een rol spelen. Zonder aanvullende informatie is het niet zinvol de term reactiviteit te gebruiken. Hoe kun je deze term als hondenprofessional wel inzetten?

Drs DANIELLE HARTMAN is werkzaam in de gedragskliniek aan de Universiteit van Utrecht.

ONDERWERP: SPEL BIJ DE HOND zorgt voor velerlei vaardigheden bij de hond zeker in de eerste levensfase die noodzakelijk zijn voor het verdere leven. Wat zijn de mogelijke gevolgen  bij het ontbreken van spel, wat kan er allemaal misgaan. In tegenstelling tot de andere spreker (Joke Lannoo) die het biologische gebeuren behandelt, gaat Daniëlle uitvoerig in op het thema spel, met andere woorden gedrag.

JACQUES PIEDERIET met als onderwerp HONDSE ZAKEN