SPREKERS.

MARCEL NIJLAND is van origine humaan fysiotherapeut en heeft dat later uitgebreid naar dieren fysiotherapeut. Persoonlijk trainde hij onder andere honden in behendigheid, flyball, politie speurhonden en lawinehonden. In zijn bedrijf Canine Kynologisch Advies helpt hijhondenbezitters en hun honden gedragsproblemen op te lossen. Hij deelt graag zijn kennis, waarvan vooral zijn eerste boek “Hondse Hoogstandjes” getuige van is.

ONDERWERP: BALANS en COORDINATIE.

Trainen is een systymatisch proces waarbij kennis en vaardigheid noodzakelijk is, waarbij veelal het accent op het “bewust maken” van houdingen en bewegingen ligt. Zo werkt echter coordinatie niet. Coördinatie is veel meer afhankelijk van sturingsmechanismen en automatismen die besloten liggen in het lichaam. Als je de juiste mechanismen aanspreekt verbetert de coördinatie, waarbij bewustzijn een marginale rol speelt. Training moet specifiek zijn wil het echt effectief zijn en dat geldt zeker voor coördinatie.  Hoe pak je dat aan? Aan de hand van een aantal sprekende voorbeelden legt Marcel uit hoe dat werkt.

Drs FIEN VERDOODT is dierenarts en voert haar huidige doctoraat onderzoek uit over de invloed van voeding en microbiotica op epilepsie bij honden onder begeleiding van Prof.Dr. Myriam Hesta aan de Universiteit van Gent. Bij haar  professionele studie legt zij zich toe op klinische hondenvoeding in relatie met neurologie, met andere woorden er is een relatie met deze disciplines. (invloed van voeding op het brein)

ONDERWERP: VOEDING.

Welke voedingsstoffen zijn belangrijk? Hoeveel voeding heeft de hond nodig? Daarna zal ze dieper ingaan op het “darm-microbioom”  en de zeer interessante relatie hiervan met de hersenen. Wat is deze “darm-hersen-as” ? Is er een relatie met bepaalde aandoeningen?Als de gegevens worden samengebracht kun je bekijken hoe we de voeding kunnen gebruiken in relatie met deze “darm-hersen-as connectie.

Drs JANNEKE van der LAAN heeft haar achtergrond in de neurowetenschappen, diergedrag en dierenwelzijn en heeft een master in de cognitieve neurowetenschappen.  Aan de faculteit diergeneeskunde Universiteit Gent doet zij haar promotieonderzoek  over het welzijn van honden in asiels. Bovendien is Janneke kynologisch instructeur (Dogvision) en gediplomeerd gedragstherapeut (postgraduaat toegepast diergedrag, Belgie)

ONDERWERP: STRESSRESPONS IN ASIELHONDEN.

Wanneer een hond in het asiel komt kan de nieuwe omgeving een heftige ervaring zijn, het gemis van de eigenaren, nieuwe geuren en geluiden, een nerveuze hond in de aangrenzende kennel enz. kunnen voor een stressrespons zorgen. Hoe ziet die respons eruit en kan hij gemeten worden en hoe is die respons als de hond in een nieuw huis terecht komt? Er wordt gekeken naar de fysiologisch respons (cortisol) alsook de gedragsmatige respons (activiteit,rust, stress gerelateerde gedrag). Zo kun je activiteit meten met sensortechnologie.

Hoe bruikbaar zijn deze metingen en is het bekend dat je cortisol kunt meten in het haar van de hond?

Drs SOPHIE SALDEN ontwikkelde tijdens haar studies aan de Universiteit van Gent een fundamentele interesse naar het mentale welzijn van dieren wat leidde tot haar masterproef op het weinig bestudeerde onderwerp van posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij honden. Door haar masterproof kreeg zij vele contacten met internationale wetenschappers wat leidde   tot 2 prijzen voor dierenwelzijn. Bij de studie aan haar doctoraat aan de Universiteit van Gent verdiept zij zich verder om de oorzaken en effecten van PTSS bij honden te onderzoeken en behandelingsmethoden te achterhalen. Sophie is betrokken bij het onderzoek naar Transcraniele Magnetische Stimulatie (TMS) waarmee gestreefd wordt gedragsgestoorde en angstige honden alsook hun eigenaren een beter leven te geven.

ONDERWERP: ANGST en PTSS.

Drs JENTHE KWIK spreekt na een koffiepauze NA Sophie Salden. Jenthe is dierenarts en is na haar opleiding 2 jaar werkzaam geweest bij Anicura Dierenkliniek Randstad te Antwerpen.

Al tijdens haar studie diergeneeskunde had ze een grote intersse in diergedrag. Zij begon haar ervaringen met lesgeven bij de plaatselijke hondenschool en begon daarna haar eigen bedrijf (Hondeugend).  In 2022 startte zij met een studie Residence Gedragsdiergeneeskunde aan de Facultijd Diergeneeskunde in Gent en is ze fulltime bezig met zowel gedragsonderzoek als gedragconsultaties van honden. Jenthe zal de gegevens van Sophie uitwerken en ingaan hoe dat er in de praktijk uitziet. Een zeer interssante cases.

ONDERWERP: ANGST en ANGSTSTOORNISSEN en wat dat betekent in de praktijk.

Prof.Dr. CATHOLIJN JONKER is opgeleid als hoofdinstructeur in de Roedelmethode en is sinds 1999 bij de Roedelmethode betrokken. Ze heeft meegeschreven aan het basisboek over de Roedelmethode en is samen met Arjen van Alphen verantwoordelijk voor de onderliggende wetenschappelijke literatuur. Daarnaast heeft Catholijn jarenlang als lid van de gedragsbegeleidinggroep voorAppenzellers vele baas/hond combinaties begeleid.

Zelf heeft ze met haar honden de weg van de Roedelmethode bewandeld. In heer dagelijks leven werkt ze op het gebied van de cognitieve intelligentie aan de universiteiten van Delft en Leiden.

ONDERWERP: BONDING VOLGENS DE ROEDELMETHODE.

In de lezing motiveert zij waarom fysiek contact met je hond essentieel is voor de band met je hond. Zij neemt hierin alle levensfases van de hond door: van geboorte tot aan het graf. Zij bespreekt wat aan deze manier van omgaan met je hond ten grondslag ligt, de oxytocinepomp. Daarnaastgeeft ze inzicht in de praktijk: hoe zet je die oxytocinepomp in werking. De lezing is gebaseerd op de grondslagen van de Roedelmethode.

JACQUES PIEDERIET ONDERWERP: WILDE HONDACHTIGEN VAN DE WERELD.