STICHTING CANIDAE

Stichting Canidae is opgericht bij notariële akte op 30-6-1998 en sindsdien geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Breda onder nummer 18052968. Het doel van de Stichting is EDUCATIE. Het geven van informatie over wilde hondachtigen maar in het bijzonder van de huishond. EDUCATIE staat hoog in het vaandel wat mag blijken uit het organiseren van het jaarlijkse symposium “WOLF VERSUS HOND”. Voor een zo groot mogelijke doelgroep en voor iedere beurs te betalen wordt dit symposium georganiseerd.

Stichting Canidae is onafhankelijk en heeft geen donateurs of sponsors en is gevestigd in Terheijden (Noord Brabant)  info@wolfversushond.nl

VOORZITTER.

Voorzitter van de stichting is Jacques Piederiet die zich al vele jaren verdiept in het gedrag van wilde hondachtigen en de huishond. Zo deed hij onder andere een 3 jarige observatie (3200 uur)  bij een “stabiel” roedel wolven in Burgers Zoo te Arnhem, alsook een 3 jarige studie (3250 uur) bij de Afrikaanse wilde hond (Lycaon pictus) in Safari Beekse Bergen en ook een 1 jarige observatie naar de Aziatische wilde hond (Cuon alpinus) De waarnemingen bij een verwilderde roedel huishonden in de provincie Leon in Spanje en zijn 55 jarige ervaring als hondeninstructeur  brachten hem tenslotte tot de conclusie dat “bijna 90% van het hondengedrag gelijk is aan het gedrag van wolven”. Op deze conclusie is veel kritiek uit de “hondenwereld”. Zijn 2 jarige studie biologie aan de Open Universiteit en zijn huidige studie neurobiologie lijken hem onmisbaar voor een goede kijk op het het gedrag van de hond. Jacques wordt in zijn leven vergezeld door twee Mechelse herders, wat gezien zijn tak van hondensport (KNPV) niet verrassend is. In 1968 begon hij zijn “loopbaan” als hondeninstructeur bij de Dierenbescherming in Breda.

BOEKEN

Jacques schreef 2 boeken: “WOLF VERSUS HOND” en  “WOLVEN EN VERWANTEN”

Het boek “WOLF VERSUS HOND” is dit jaar opnieuw voor alle deelnemers aan het 16e symposium WOLF VERSUS HOND gratis (op DVD).