SPREKERS zijn dit jaar voornamelijk geselecteerd uit de 39 die we de afgelopen jaren hebben mogen ontvangen en succesvol waren. Natuurlijk met een ander onderwerp.

Dr ROBRECHT DOCKX (Universiteit Gent) startte in 2015 zijn doctoraatsonderzoek getiteld “ de humane hond”, waarbij je moet denken aan een neurobiologisch hersenmodel. Het onderzoek deed hij in samenwerking met de faculteit van de Universiteit van Gent.

ONDERWERP: ANGST BIJ DE HOND. Hoewel de hond onze beste vriend is en een positieve rol speelt in ons leven heeft deze medaille ook een keerzijde. Een hond in huis is niet zonder gevaren, dat blijkt dat bijvoorbeeld in België jaarlijks 150.000 mensen ernstig gebeten worden door een hond, waarbij kinderen dubbel zo vaak het slachtoffer zijn. De praktijk wijst uit dat een bijtincident vaak het gevolg is van (ernstige) angst bij de hond in kwestie. De behandelingsopties zijn beperkt tot gedragstherapie, medicatie of euthanisie. Nieuwe en hoopgevende behandelingsmethoden voor angst vinden nog steeds niet hun weg van de menselijke geneeskunde naar de diergeneeskunde. Recent werden honden met angst behandeld met transcraniële magnetische stimulatie zoals dat ook in de menselijke geneeskunde wordt toegepast. Deze pijnloze techniek maakt gebruik van magnetische velden om de hersenwerkingen en het gedrag van angastige honden te normaliseren. Dr Dockx gaat in op de vele facetten van angst.

Het onderwerp hondenvoeding is vaak onderwerp van discussie en zal om die reden ook dit jaar niet ontbreken. Niewe ontwikkelingen vertrouwen we dit jaar toe aan
Dr ESTHER HAGEN-PLANTINGA is afgestudeerd dierenarts aan de Universiteit Utrecht en is in 2007 begonnen als Universitair docent aan de afdeling diervoeding aan de faculteit diergeneeskunde waar zij tot januari 2019 werkzaam is geweest. Momenteel richt zij zich volledig op haar diervoedingsbureau op het gebied van honden en kattenvoeding, genaamd Nutrissues. Haar expertise ligt op het gebied van hondenvoeding en is erkend specialist op het gebied van veterinaire diervoeding in Europa. Een speciale interesse van Esther ligt op het gebied van de invloed van voeding op nieren en urinewegen. Daarnaast is zij gefascineerd door de mogelijkheden van voeding om ziekten bij honden te voorkomen. Haar missie is om goed onderbouwde en begrijpbare informatie over te brengen aan een ieder met interesse in voeding van dieren om zo bij te dragen aan gezondheid en welzijn.

ONDERWERP:FABELS EN FEITEN OVER VOEDING.
Goede voeding voor de hond het houdt ons allemaal bezig. Het internet staat vol met statements en adviezen van zelfverklaarde experts die hun mening verkondigen over de enige juiste manier van voeren van de hond. Hoe kun je als hondenliefhebber feit en fictie onderscheiden? Deze lezing zal op interactive manier ingaan op veel gehoorde meningen en adviezen. Is vers nou beter dan brok? Is een geperste brok nou beter dan een geëxtrudeerde brok? Kunnen honden nou wel of geen granen verteren? Ben jij in staat een voedingslabel op de juiste waarde in te schatten? We gaan kijken of je door middel van vinger opsteken (op verzoek van Stichting Canidae dus niet via ons mobieltje) de vragen die worden gesteld of jullie weten hoe het werkelijk zit.

DRS AN WESENBEEK is psycholoog en cum laude geslaagd voor haar Bachelor in 1989. An bezocht vele workshops in de loop der tijden zoals bij Geert de Bolster, Sue Sternberg, Rogers enzovoorts. In 2007 richtte zij haar eigen gedragscentrum op waar zij onder andere geeft:
-Hondengedragstherapie en traing van pups en volwassen honden.
-Therapie voor mensen met een hondefobie.
-Maandelijkse bijdrage bij het hondentijdschrift “WOEF” .
-Hobbyfokkerij van labradors en Franse Bulldoggen.

ONDERWERP: DE OPVOEDING VAN DE PUP.
Al eerder hebben we al sprekers gehad die dit onderwerp behandelde, het feit dat daar verschillend over wordt gedacht was aanleiding om An Wesenbeek te vragen. Haar vraag is hoe je de basis legt om een gelukkige hond te creëren?
Wat heeft een pup nodig in de eerste socialisatiefase bij de fokker?
Wat heeft een pup nodig in de socialisatiefase bij de nieuwe eigenaar?
Is socialisatie (veel) meer dan alleen maar naar de markt gaan?
Hoe handelen wanneer de pup een negatieve ervaring opdoet tijdens de socialisatiefase?
Hoe gaan we om met de driften van een pup?
Hoe begeleiden we pups psychologisch met een problematische start?
En zo nog vele vragen.

PROFESSOR Dr ELSBETH STASSEN is emeritus hoogleraar Dier en samenleving, Wageningen Universiteit.
Elsbeth Stassen promoveerde cum laude in 1984 aan de Universiteit van Utrecht.
Zij was hoogleraar “relatie mens dier” en “dier en samenleving ”
In wageningen ontwikkelde zij het onderwijs in de ethiek en gaf dat in alle studiejaren.
De vraag is: Wat is ethiek, wat zijn de grondslagen en theorieën en heeft de ethiek haar toepassing in de dagelijkse praktijk bij het houden van honden en het omgaan met honden?

ONDERWERP: HONDEN VERTONEN ALLERLEI GEDRAG OM MET SOORTGENOTEN, ANDERE DIEREN EN MENSEN TE COMMUNICEREN.
Een gedrag dat maatschappelijk en wetenschappelijk veel aandacht krijgt is agressief gedrag.
Voor een sociaal levende soort als de hond is het belangrijk dat agressief gedrag beperkt is en dat ze de mens als sociaal leider accepteren. Agressief gedrag wordt als problematisch gezien omdat er in Nederland jaarlijks 150.000 mensen gebeten worden door honden, waarvan bij een derde medische hulp noodzakelijk is. Agressief gedrag uit zich echter niet alleen in bijtgedrag, maar in meerdere vormen van agressie. Elsbeth gaat dieper in op de onderliggende factoren van dat gedrag en de hinder die mensen ervaren met agressief gedrag van honden.

Dr Ir JOKE MONTENY (Universiteit Gent)
Joke studeerde bio-ingenieur aan de Universiteit van Gent en is daar heden docent. Zij ontdekte ongeveer 15 jaar geleden dat de toen geldende opvatting met betrekking tot het opvoeden van de hond niet strookte met haar ideaal en ging op zoek naar andere methodes.
In haar hondenopvoedingscentrum in Heuvelland (B) baseert zij zich op wetenschappelijk onderbouwde methodes, zoals ook zal blijken in haar lezing.

ONDERWERP: IS HABITUATIE (gewenning) EEN HANDIG HULPMIDDEL VOOR EEN RUSTIGE EN TEVREDEN HOND?
Onze honden zijn gedomesticeerde dieren en al jaren gefokt om in harmonie met ons samen te leven, dat wil zeggen dat zij in principe de mogelijkheid hebben om dit te kunnen. Iedere individuele hond zal gedurende zijn leven door middel van ervaringen deze eigenschap in meer of mindere mate ontwikkelen. De eigenschap is in min of meerdere mate aanwezig maar moet ook nog tot uiting komen. Welke factoren beïnvloeden nu of die eigenschap inderdaad goed tot uiting komt en honden in harmonie met de mens samenlaeven of omgekeerd? Kan kennis van leerprincipes ons helpen om de uiting van deze eigenschap in goede zin tot uiting te laten komen?
In deze lezing wordt enerzijds een theoretische toelichting gegeven omtrent het belang van genetica, fokomgeving en leerprincipes en anderzijds wordt dit geïllustreerd aan de hand van enkele concrete voorbeelden van de opvoeding van de pup en de adoptie van een volwassen hond.

JACQUES PIEDERIET met als onderwerp HONDSE ZAKEN.
-Onder andere opnieuw “ corrigeren” gezien de vele reacties op dit onderwerp.
-Om dezelfde reden ook opnieuw risicohonden (RH) -Zijn honden echt zo “ verdraagzaam” ten opzichte van andere diersoorten? (interspecifiek gedrag).
-Hoe is de dagelijkse praktijk naar aanleiding van het fokverbod van kortsnuitige honden? (artikel 3.4 besluit Houders van dieren)             -Wat is je reactie bij een hond met angst?
-Enz.